Kontakti

Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopiju

 

Adresa: Šubićeva 9, 10 000 Zagreb, Croatia

gsm: 091 424 0007
fax: 01 485 4671

info@hdge-hr.com
miroslav.kopjar@zg.t-com.hr
igor.maricic2@zg.t-com.hr

 

Žiro-račun: 2360000-1101214818
Zagrebačka banka d.d. (poziv na broj: 268-332)

 

Ustroj društva

 

Predsjednik

Doc. dr. sc. Miroslav Kopjar