Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopiju

Croatian Society for Gynaecological Endoscopy

XX. HRVATSKI POSLIJEDIPLOMSKI TEČAJ GINEKOLOŠKE KIRURGIJE I ENDOSKOPIJE
RIJEKA, 26.11. – 30.11.2018.

XIX. SIMPOZIJ HRVATSKOG DRUŠTVA ZA GINEKOLOŠKU ENDOSKOPIJU HLZ: “KONTROVERZE U MINIMALNOJ INVAZIVNOJ GINEKOLOŠKOJ KIRURGIJI”
RIJEKA, 30.11.2018.

MIPS EDUCATIONAL COURSE – Contemporary Approaches to Urogynecology, Pelveoperineology and Female Urogenital Reconstructive Surgery

2nd Mediterranean Meeting on Pelvic Surgery and Pelveoperineology

ZAGREB, CROATIA / December 1st-3rd, 2018

Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopiju osnovano je 1999. u Zagrebu. Predsjednik društva: prof. dr. sc.
Miroslav Kopjar.

 

Predsjednik društva: prof. dr. sc. Miroslav Kopjar
Podpresjednik: prof. dr. sc. Siniša Šijanović,
Tajnik: dr.sc. Zoran Pitner

CILJ DRUŠTVA

 

Minimalno invazivna kirurgija je metoda koja je široko prihvaćena diljem svijeta i od strane kirurga i od strane pacijentica.

 

To je tehnika budućnosti koja u Hrvatskoj još uvijek nema mjesto koje joj pripada, pa tako nije uvrštena niti u dodiplomsku, niti u poslijediplomsku nastavu. Stoga smatramo da je neophodna edukacija ginekologa iz ovog područja, te smo stoga odlučili osnovati društvo pri liječničkom zboru koje je odmah po osnutku pristupilo organizaciji tečaja iz ginekološke endoskopije.

TEČAJEVI

 

 • 1. tečaja ginekološke endoskopije je održan u svibnju 2000. u OB Zabok. – Sudjelovalo je 20 polaznika iz cijele Hrvatske i tečaj je postigao veliki uspjeh. Tečaj je prijavljen na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao tečaj I. Kategorije sa međunarodnim sudjelovanjem. Tečaj se do sada održao svake godine.
 • 2. tečaj – svibanj 2001. Zabok
 • 3. tečaj u Dubrovniku 2002. održan za vrijeme I. kongresa
 • 4. tečaj u Dubrovniku 2003.
 • 5. tečaj u Varaždinu 2004.
 • 6. tečaj u Dubrovniku 2005.
 • 7. tečaj u Dubrovniku 2006. održan za vrijeme II. kongresa u Dubrovniku
 • 8. Tečaj u Osijeku 2007.
 • 9. Tečaj u Zadru 2008.
 • 10. Tečaj u Zaboku, 01-05.06.2009.

KONGRESI

 

Osim organizacije tečajeva, naše društvo je vrlo uspješno organiziralo i dva međunarodna kongresa iz ginekološke
endoskopije:

 

1. Hrvatski kongres ginekološke endoskopije, World Congress on Gynecological Endoscopy, Dubrovnik 15-19.05.2002.
u organizaciji našeg društva i AAGLa. Sudjelovalo je oko 150 sudionika, te tridesetak predavača, uključujući i prof.
Semma, prof. Mettler, prof. Goldenberg, CY Liu, prof. Levine, dr. Pašić, dr. Miklos, prof. McKinney tj. najveća imena
ginekološke endoskopije u svijetu.

 

2. Hrvatski kongres ginekološke endoskopije, World Congress on Gynecological Endoscopy, Dubrovnik 21-24.06.2006.
u organizaciji našeg društva i AAGLa.
Sudjelovalo je 200 sudionika, te brojni strani predavači, vrhunski svjetski endoskopičari.
Svake godine uz naš tečaj organizira se i simpozij sa temom iz ginekološke endoskopije, koji je namijenjen širem
krugu ljudi, a zadnjih nekoliko godina se simpozij naziva „Kontraverze u minimalno invazivnoj ginekološkoj kirurgiji“.

OSTALE AKTIVNOSTI

 

Osim navedenih redovitih aktivnosti društva sudjelovali smo i u slijedećim događanjima:

 

 • Tečaj laparovaginalna kirurgija – svibanj 2001.
 • organizacija simpozija «Minimalno invazivna kirurgija – zlatni standard za treći milenij» na Zagrebačkom Velesajmu, svibanj 2001.
 • suorganizatori 6. hrvatskog kongresa endoskopske kirurgije sa međunarodnim sudjelovanjem u Splitu, 11.-13.05.2001.
 • suorganizatori 7. hrvatskog kongresa endoskopske kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem u Šibeniku, M. Kopjar potpredsjednik kongresa
 • sudjelovanje na 2. hrv. kongresu telemedicine s međunarodnim sudjelovanjem u Zg. 2004.
 • sudjelovanje na 6. kongres hrvatskih bolnica, Vukovar, rujan 2004.
 • sudjelovanje na Stručnom simpozij Prevencija zloćudnih bolesti žena, Požega 2004
 • gost urednik Minimalno invazivna kirurgija – zlatni standard milenija, Medix br. 53., svibanj 2004
 • sudjelovanje na 4. hrvatski kongres ginekologa i opstetričara, Plitvice, 10-13. svibnja 2004.
 • Aktvinost društva uključuje i edukacija ginekologa u različitim bolnicama (Šibenik, Karlovac, Ogulin, Bjelovar, Osijek, Dubrovnik, Sarajevo)

PRIDRUŽENO ČLANSTVO

 

Naše društvo je pridruženo društvo AAGLu/American Association of Gynecological Laparoscopists/.

HDGE je primljeno u članstvo ESGE, member society Europskog udruženja za ginekološku endoskopiju (ESGE).

Članovi društva su sudjelovali na brojnim kongresima u zemlji i inozemstvu. Naši članovi su autori brojnih radova iz područja ginekološke endoskopije u brojnim domaćim i stranim časopisima.